KIỂM KÊ VÀ BẢO QUẢN HIỆN VẬT BẢO TÀNG

Chủ nhật - 05/04/2015 10:26


Môn học Kiểm kê và bảo quản hiện vật bảo tàng cung cấp những kiến thức cơ bản về công tác kiểm kê và bảo quản hiện vật trong bảo tàng.
Về mặt lý thuyết:
Sinh viên nắm được khái niệm kiểm kê hiện vật bảo tàng, mục đích, vị trí, nhiệm vụ của công tác kiểm kê, nắm vững nội dung và quy trình thực hiện hai giai đoạn của công tác kiểm kê hiện vật bảo tàng.
 Đối với phần lý thuyết về công tác bảo quản hiện vật bảo tàng, sinh viên nắm vững các khái niệm cơ bản về kho bảo tàng, bảo quản phòng ngừa, bảo quản xử lý và các phương pháp bảo quản hiện vật bảo tàng. Đồng thời, sinh viên sẽ nắm vững về cấu tạo vật chất của các hiện vật, quy trình  bảo quản, xử lý hiện vật trong kho bảo tàng
Về mặt kỹ năng:
Sinh viên sẽ nghiên cứu, xác minh, miêu tả thành thạo các loại hiện vật và sưu tập hiện vật, biết cách ghi chép hiện vật vào các loại sổ kiểm kê và lập các phích phiếu tra cứu thông tin hiện vật và quản lý  hồ sơ hiện vật phục vụ các khâu công tác khác trong và ngoài bảo tàng.
Trên cơ sở lý thuyết về công tác tổ chức kho và bảo quản phòng ngừa các hiện vật bảo tàng, sinh viên sẽ có kỹ năng sắp xếp, tổ chức kho hiện vật và có kỹ năng bảo quản hiện vật trong bảo tàng .
Phần thực hành, thực tế:
Ngoài học lý thuyết trên lớp, sinh viên sẽ được tham quan hệ thống kho của một số bảo tàng. Sinh viên sẽ được tiếp cận với hệ thống sổ kiểm kê, phiếu tra cứu và các tài liệu mang tính khoa học và pháp lý của bảo tàng.
Sinh viên sẽ trực tiếp nghiên cứu hiện vật bảo tàng để bước đầu xác định giá trị bảo tàng, ý nghĩa khoa học, văn hóa của hiện vật. Giới thiệu với sinh viên các công việc cụ thể của công tác kiểm kê hiện vật như cách ghi chép sổ kiểm kê, ghi số hiệu cho hiện vật bảo tàng, phân loại, sắp xếp hiện vật trong kho, quy trình quản lý xuất nhập hiện vật.
Đối với phần tổ chức kho và bảo quản phòng ngừa, sinh viên sẽ được thực hành sắp xếp tổ chức kho hiện vật bảo tàng, phân loại hiện vật theo yêu cầu của bảo tàng để phục vụ công tác bảo quản hiện vật. Sinh  viên sẽ tiếp cận với các phương pháp bảo quản phòng ngừa cho hiện vật với chất liệu khác nhau trong bảo tàng. Trong suốt quá trình học, lý thuyết luôn được kết hợp với việc thực hành tại phòng bảo quản của bảo tàng. Phần thực hành của sinh viên được hướng dẫn bởi các cán bộ, các chuyên gia trong công tác kiểm kê và bảo quản tại các bảo tàng. Tại đây, sinh viên sẽ được trực tiếp bảo quản trị liệu cũng như tu sửa, phục chế lại các hiện vật bảo tàng. 
Giảng viên: Ths. Hoàng Thanh Mai

Tác giả bài viết: Hoàng Thanh Mai

Những tin mới hơn

Close