SƯU TẦM HIỆN VẬT BẢO TÀNG

Chủ nhật - 19/04/2015 21:27


Sưu tầm hiện vật bảo tàng là một hoạt động nghiệp vụ cơ bản có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong hoạt động bảo tàng. Công tác này gắn liền với các khâu nghiệp vụ khác của bảo tàng như nghiên cứu, kiểm kê, bảo quản, trưng bày và giáo dục tuyên truyền tạo điều kiện cho bảo tàng ra đời, hoạt động và phát triển. Nếu không có sưu tầm hiện vật thì sẽ không có hiện vật bảo tàng, mà hiện vật bảo tàng là thành phần cơ bản của bảo tàng và là cơ sở vật chất cho mọi hoạt động nghiệp vụ của bảo tàng. Do đó các bảo tàng phải tiến hành công tác sưu tầm thu thập hiện vật bảo tàng, xây dựng các sưu tập hiện vật và tư liệu hoá khoa học cho chúng để phục vụ các chức năng và nhiệm vụ của mình.
Đây là học phần về nghiệp vụ bảo tàng quan trọng, trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về  lý thuyết và thực tiễn để sau khi tốt nghiệp có khả năng thực hiện các công việc của người cán bộ sưu tầm cho bảo tàng thuộc các loại hình khác nhau. Khi tiến hành sưu tầm hiện vật, người cán bộ bảo tàng có cơ hội được tiếp cận với kho tàng di sản văn hóa vô cùng phong phú, đa dạng bao gồm các di vật, cổ vật và những bảo vật quý giá hiện còn được lưu giữ trong cộng đồng. Cùng với đó được khám phá những câu chuyện kỳ thú, những thông tin lịch sử đầy hấp dẫn ẩn chứa trong từng hiện vật đó. Từ đó  đưa các hiện vật đó về nhằm lưu giữ và giới thiệu cho đông đảo công chúng trong và ngoài bảo tàng.
Môn học sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản như sau:
- Khái niệm, vai trò, vị trí của sưu tầm hiện vật bảo tàng; đối tượng, yêu cầu và các nhiệm vụ của công tác sưu tầm hiện vật bảo tàng.
- Việc lập kế hoạch sưu tầm hiện vật bảo tàng ở các thời kỳ bảo tàng đang xây dựng và khi bảo tàng đã xây dựng xong, mở cửa đón khách tham quan. Nghiên cứu về nội dung các giai đoạn tiến hành sưu tầm hiện vật.
- Các hình thức, phương pháp sưu tầm hiện vật; nguyên tắc sưu tầm chung cho các bảo tàng.
- Việc lập hồ sơ sưu tầm hiện vật bảo tàng với các văn bản mang tính khoa học - pháp lý trong quá trình sưu tầm hiện vật
- Nghiên cứu đặc điểm của công tác sưu tầm ở các bảo tàng thuộc loại hình khác nhau.
Đây là môn học nghiệp vụ bảo tàng, do vậy trong quá trình học, bên cạnh việc tiếp thu những vấn đề mang tính lý thuyết thì sinh viên được thực hành cụ thể các thao tác của công tác sưu tầm như xây dựng đề cương sưu tầm, viết hồ sơ khoa học cho các hiện vật tại phòng thực hành, đặc biệt là tiến hành sưu tầm về một đề tài tại một địa phương, một cơ quan cụ thể với hình thức làm việc theo nhóm. Quá trình thực tế này, sinh viên có điều kiện được trải nghiệm việc sưu tầm như một cán bộ bảo tàng thực thụ: cách nghiên cứu, tiếp cận, khai thác thông tin về hiện vật, cách xử lý trường hợp thu nhận hiện vật từ chủ hiện vật, cách ghi chép thông tin vào các văn bản của hồ sơ sưu tầm...

Sinh viên viết hồ sơ hiện vật tại Phòng thực hành - Khoa Di sản văn hóa

Trên thực tế, khi làm một cán bộ sưu tầm hiện vật của bảo tàng, chúng ta có điều kiện đi tới mọi nơi, mọi miền của tổ quốc, từ đồng bằng cho tới miền núi, từ hải đảo xa xôi cho tới những miền địa đầu của Tổ quốc. Đây là cơ hội tốt để chúng ta vừa thực hiện nhiệm vụ được giao mặt khác được du lịch, khám phá sự đang dạng, giàu bản sắc văn hóa của 54 dân tộc anh em trên cả nước.
Giảng viên: Ths. Trần Đức Nguyên

Tác giả bài viết: Trần Đức Nguyên

Close