LÀNG XÃ CỔ TRUYỀN CỦA NGƯỜI VIỆT

Chủ nhật - 19/04/2015 21:14


Hình ảnh làng quê Việt Nam với “cây đa, bến nước, sân đình” là hình ảnh rất gần gũi, bao nỗi thân thương với người dân Việt Nam. Tình cảm đó càng sâu đậm hơn đối với những ai đã từng sinh ra và lớn lên dưới lũy tre làng. Bao kỷ niệm thân thương, những tình cảm sâu đậm của tình họ hàng, làng xóm láng giềng, những phong tục tập quán mang đậm truyền thống văn hóa dân tộc.... Tất cả những điều đó sẽ được nghiên cứu, giới thiệu trong môn học Làng xã cổ truyền của người Việt.
Môn học Làng xã cổ truyền của người Việt sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản, toàn diện về lịch sử vấn đề, nguồn tài liệu và phương pháp nghiên cứu; quá trình ra đời và những biến đổi của làng xã cổ truyền Việt Nam; cơ cấu tổ chức và kết cấu kinh tế, xã hội, những mối quan hệ của con người trong làng Việt cổ truyền... Từ những kiến thức đó người học có ý thức trân trọng, bảo vệ các di sản văn hóa làng góp phần vào sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị dia sản văn hóa dân tộc trong điều kiện hiện nay.
Đối tượng nghiên cứu của môn học là làng xã cổ truyền của người Việt, bao gồm một số vấn đề chính:
- Nguồn gốc và quá trình phát triển của làng xã cổ truyền trong tiến trình lịch sử của đất nước.
- Nghiên cứu về đặc trưng cơ cấu kinh tế của làng xã cổ truyền với các vấn đề như sở hữu ruộng đất, vấn đề kinh doanh buôn bán, các làng nghề thủ công.
- Nghiên cứu về cơ cấu xã hội của làng Việt với các hình thức như phe, giáp, dòng họ, phường hội...
- Nghiên cứu các vấn đề mang tính chất phi vật thể tồn tại trong làng xã cổ truyền: tôn giáo tín ngưỡng, phong tục, tập quán...
Nội dung môn học “Làng xã cổ truyền của người Việt” bao gồm các phần kiến thức cơ bản sau:
- Kiến thức lý thuyết:
+ Cung cấp thông tin về nguồn gốc và quá trình phát triển của làng, xã cổ truyền Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử.
+ Giới thiệu chi tiết về cơ cấu kinh tế bao gồm các loại: kinh tế nông nghiệp, tiểu thương nghiệp, thủ công nghiệp diễn ra tại làng xã Việt Nam.
Bên cạnh đó môn học cũng cung cấp cho người học biết kết cấu xã hội diễn ra trong khuôn khổ của một làng theo các cấp độ khác nhau từ gia đình dòng tộc cho đến xóm làng, phường hội... Những hình thức đó có những ràng buộc, quy định định chặt chẽ với nhau bởi hệ thống hương ước và các quy định luật, lệ khác.
+ Cung cấp cho người học những thông tin về đời sống tinh thần của người dân ở làng xã thông qua việc thi hành các hình thức tín ngưỡng, phong tục.
- Kiến thức thực tế: Biết cách tiếp cận khảo sát 1 làng cổ truyền, khảo sát các di tích lịch sử - văn hóa và tìm hiểu giá trị của các di tích có trong làng xã ấy.
Giảng viên: Ths. Trần Đức Nguyên

Tác giả bài viết: Trần Đức Nguyên

Những tin mới hơn

Close