LỊCH SỬ ĐỊA LÝ HÀNH CHÍNH VIỆT NAM

Chủ nhật - 05/04/2015 10:28


Môn học nhằm đáp ứng một số yêu cầu sau:
- Về kiến thức: sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản và nổi bật của từng nội dung chuyên đề:
+ Biên giới lãnh thổ của nước ta qua các thời kỳ lịch sử bao gồm cả biên giới phía Bắc và phía Nam.
+ Sự phân chia và thay đổi địa giới hành chính qua từng thời kỳ và sự thay đổi tên gọi các đơn vị hành chính của từng thời kỳ
+ Một số vấn đề về biên giới lãnh thổ nước ta hiện nay.
- Về kỹ năng
+ Hình thành kỹ năng tập hợp tài liệu, phân tích, đánh giá các sự kiện lịch sử.
+ Biết lựa chọn những sự kiện phù hợp, tiêu biểu làm nổi bật các vấn đề cơ bản của lịch sử.
-Về thái độ:  Hình thành cho sinh viên những nhận thức toàn diện, đúng đắn và khoa học về lịch sử dân tộc.
Giảng viên: Ths. Vũ Thị Nga

Tác giả bài viết: Vũ Thị Nga

Close