LỊCH SỬ MỸ THUẬT VIỆT NAM

Chủ nhật - 05/04/2015 10:40


Môn học “Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam” là môn học cần thiết cho sinh viên ngành Bảo tàng, Khoa Di sản văn hóa, trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Môn học này sẽ được thực hiện sau khi sinh viên đã học xong môn Lịch sử Việt Nam, Khảo cổ học đại cương. Những kiến thức cơ bản của môn học giúp người học nhận định được niên đại của các công trình kiến trúc, các di vật thông qua phong cách nghệ thuật điêu khắc, trang trí.

Nội dung môn học Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam bao gồm các mảng kiến thức cơ bản sau đây:
- Tổng quát về môn học Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam:
- Giới thiệu cho sinh viên khái niệm Mỹ thuật, mục đích và ý nghĩa của việc học tập môn học Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam.
- Giới thiệu cho sinh viên một số nội dung cơ bản của nền Mỹ thuật Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử: Mầm mống nghệ thuật sơ khai thời nguyên thủy đến nghệ thuật trang trí trên đá và gốm thời tiền  sử, nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc, nghệ thuật trang trí trên các chất liệu (đá, đồng, gỗ, gốm…) từ thời sơ sử đến các giai đoạn lịch sử và vài nét về mỹ thuật Việt Nam thời cận – hiện đại…
- Giới thiệu cho sinh viên một số công trình kiến trúc tiêu biểu qua các thời kỳ lịch sử, các tác phẩm tạo hình và  điêu khắc có niên đại từ sớm đến muộn, hiện được lưu giữ tại các Bảo tàng và các di tích văn hóa (đình, chùa, lăng miếu…)
Sau khi học xong môn học này, sinh viên sẽ:
+ Nắm được quá trình hình thành và phát triển của nền mỹ thuật Việt Nam từ thời nguyên thủy đến hiện đại, cách phân kỳ lịch sử mỹ thuật và các đặc điểm cơ bản của mỹ thuật Việt Nam qua từng thời kỳ lịch sử.
+ Hiểu được giá trị nghệ thuật của di sản văn hóa vật thể truyền thống dân tộc Việt Nam.
+ Vận dụng kiến thức về đặc điểm nghệ thuật qua từng thời kỳ lịch sử để định được niên đại cho các di tích, di vật văn hóa.
+ Có kỹ năng làm việc cá nhân và làm việc nhóm trong việc nghiên cứu, phân tích và nhận diện các di tích, di vật thuộc các giai đoạn lịch sử khác nhau dựa trên nghệ thuật tạo hình và trang trí.
+ Rèn luyện kỹ năng trình bày, thuyết trình một số vấn đề lý luận về mỹ thuật cổ.
+ Nâng cao khả năng quan sát, phân tích và khảo tả các di sản văn hóa vật thể do cha ông để lại.
+ Có kỹ năng vận dụng những kiến thức đã học để nghiên cứu, đánh giá được giá trị của di sản văn hóa vật thể truyền thống dân tộc.
Tài liệu tham khảo:
1.  Nguyễn Phi Hoanh (1970), Lược sử mỹ thuật Việt Nam. Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.
2.  Trịnh Quang Vũ (2009), Lược sử Mỹ thuật Việt Nam. Nxb Từ điển Bách Khoa, Hà Nội.
3. Nguyễn Đức Nùng (chủ biên) (1973), Mỹ thuật thời Lý. Nxb Văn hóa, Hà Nội.
4.  Viện Nghệ thuật (1977), Mỹ thuật thời Trần. Nxb. Văn hóa, Hà Nội.
5.  Mỹ thuật thời Lê. Nxb. Văn hóa, Hà Nội.
6.  Mỹ thuật thời Mạc. Nxb. Mỹ thuật, Hà Nội.
7. Chu Quang Trứ (1997), Tượng cổ Việt Nam. Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội.
Giảng viên: Ths. Nguyễn Anh Thư

Tác giả bài viết: Nguyễn Anh Thư

Close