LỊCH SỬ VIỆT NAM 1

Chủ nhật - 05/04/2015 10:29


Môn Lịch sử Việt Nam 1 thuộc khối kiến thức cơ sở ngành nhằm đáp ứng một số yêu cầu sau:
- Về kiến thức:
Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về Lịch Việt Nam từ cổ đại đến hiện đại. Những sự kiện, những vấn đề, những nội dung chủ yếu của lịch sử Việt Nam từ cổ đại đến hiện đại sẽ được trình bày theo diễn trình lịch sử trên cơ sở kết hợp nhấn mạnh những vấn đề , những sự kiện và những nhân nổi bật nhằm là rõ những đặc trưng của từng thời kỳ lịch sử, nhằm cung cấp cho người học không chỉ về kiến thức mà còn là cách phân tích, đánh giá các sự kiện, các vấn đề, các nội dung của Lịch sử Việt Nam. Đây là những kiến thức đặc trưng phù hợp với sinh viên ngành Bảo tàng làm nền tảng kiến thức cho sinh viên trong nghề nghiệp sau này.Trong mỗi thời kỳ lịch sử sinh viên phải nắm được đặc điểm của mỗi thời kỳ lịch sử nhớ và phân chia được các giai đoạn lịch sử, các sự kiện tiêu biểu, nắm được một số khái niệm và rút ra được bải học lịch sử
- Về kỹ năng: Rèn luyên cho sinh viên kỹ năng tìm kiếm các nguồn tài liệu, phát triển kỹ năng tự nghiên cứu, từ đó rèn luyện kỹ năng đọc, ghi chép và tóm tắt tài liệu lịch sử. Từ những kỹ năng cơ bản này hình thành kỹ năng phân tích, đánh giá, biết lựa chọn những sự kiện phù hợp, tiêu biểu làm nổi bật các vấn đề cơ bản của lịch sử  đồng thời nâng cao khả năng lập luận, đánh giá lịch sử, có cách nhìn khách quan về các sự kiện lịch sử nhất là các sự kiện đang còn những ý kiến trái chiều từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau, biết sử dụng quan điểm mác xít khi nhìn nhận đánh giá lịch sử.
- Về thái độ: Môn học nhằm hình thành cho sinh viên những nhận thức đúng đắn và khoa học về lịch sử dân tộc từ đó giúp cho họ có niềm tự hào về truyền thống hào hùng của dân tộc.
Giảng viên: Ths. Vũ Thị Nga

Tác giả bài viết: Vũ Thị Nga

Close