LỊCH SỬ VIỆT NAM II

Chủ nhật - 05/04/2015 10:30


Môn Lịch sử Việt Nam 1 được giảng dạy sau khi sinh viên được cung cấp những kiến thức cơ bản của tiến trình lịch sử Việt Nam thong qua môn Lịch sử Việt Nam 1.
Môn học này nhằm đáp ứng một số yêu cầu sau:
- Về kiến thức: cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và nổi bật của tiến trình lịch sử Việt Nam từ cổ đại đến hiện đại.
Trong mỗi thời kỳ lịch sử sinh viên phải nắm được đặc điểm của mỗi thời kỳ lịch sử, phân chia được các giai đoạn lịch sử, các sự kiện tiêu biểu, nắm được một số khái niệm và rút ra quy luật và bài học lịch sử.
- Về kỹ năng
+ Giúp cho sinh viên hình thành kỹ năng phân tích, đánh giá các sự kiện lịch sử.
+ Sinh viên biết lựa chọn những sự kiện phù hợp, tiêu biểu làm nổi bật các vấn đề cơ bản của lịch sử.
+  Những kiến thức lịch sử cung cấp cho sinh vên sẽ giúp cho họ có cách nhìn khách quan về các sự kiện lịch sử nhất là các sự kiện đang còn những ý kiến trái chiều.
-Về thái độ:  Hình thành cho sinh viên những nhận thức toàn diện, đúng đắn và khoa học về lịch sử dân tộc từ đó giúp cho họ có niềm tự hào về truyền thống hào hùng của dân tộc Việt Nam.
Giảng viên: Ths. Vũ Thị Nga

Tác giả bài viết: Vũ Thị Nga

Close