CƠ HỘI VIỆC LAM CỦA SINH VIÊN KHOA DI SẢN VĂN HÓA SAU KHI TỐT NGHIỆP

Chủ nhật - 05/04/2015 11:06


Sau khi tốt nghiệp ra trường sinh viên ngành Bảo tàng học làm việc được tại các cơ quan sau:
 - Cục Di sản văn hóa
-  Các bảo tàng từ trung ương đến địa phương (bảo tàng công lập; ngoài công lập).
- Ban quản lý di tích tỉnh, thành phố
- Các Trung tâm Bảo tồn di tích lịch sử văn hóa
-  Phòng Quản lý Di sản văn hóa
-  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
-  Đài truyền hình (Ban Văn hóa - Xã hội)
-  Các công ty Du lịch (Hướng dẫn viên du lịch)
-  Các Viện Nghiên cứu văn hóa (Viện Khảo cổ học, Viện Văn hóa, Viện Văn hóa - nghệ thuật, viện sử học,…).
-  Giáo viên tại các trường phổ thông và đại học với những chuyên ngành về Di sản văn hóa.
- Phòng Văn hóa & Thông tin các quận, huyện trực thuộc tỉnh, thành phố;
 

Close