Cử nhân

Khoa Di sản văn hóa (tiền thân là Khoa Bảo tàng) được hình thành ngay từ những ngày đầu thành lập Trường Đại học Văn hóa Hà Nội (26/3/1959). Khoa là cơ sở đào tạo ngành bảo tàng đầu tiên ở Việt nam. Từ khi thành lập đến nay Khoa đã thực hiện đa dạng hóa các hình thức đào tạo nhằm đáp ứng thực tiễn nhu cầu xã hội. Với bề dày hơn 50 năm hình thành và phát triển, Khoa Di sản văn hóa đã đào tạo được hàng ngàn cử nhân ngành Bảo tàng học, cung cấp nguồn nhân lực chính trong hoạt động nghiên cứu và quản lý di sản văn hóa.

Bồi dưỡng ngắn hạn

Khoa Di sản Văn hóa luôn chủ trương dạng hóa các hình thức đào tạo, ngoài việc duy trì đào tạo chính quy bậc đại học, từ nhiều năm nay Khoa Di sản văn hóa đã mở rộng liên kết đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn về nghiệp vụ bảo tàng; Giám định, Quản lý cổ vật. Ngoài ra, Khoa liên tục mở đào tạo các lớp bồi dưỡng kiến thức về bảo quản, tu bổ di tích…
 

Close