Kế hoạch mở lớp Bồi dưỡng ngắn hạn năm 2014

Khoa Di sản Văn hóa luôn chủ trương dạng hóa các hình thức đào tạo, ngoài việc duy trì đào tạo chính quy bậc đại học, từ nhiều năm nay Khoa Di sản văn hóa đã mở rộng liên kết đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn về nghiệp vụ bảo tàng; Giám định, Quản lý cổ vật. Ngoài ra, Khoa liên tục mở đào tạo các lớp bồi dưỡng kiến thức về bảo quản, tu bổ di tích…

 

Close