ĐÀO TẠO CỬ NHÂN

Khoa Di sản văn hóa (tiền thân là Khoa Bảo tàng) được hình thành ngay từ những ngày đầu thành lập Trường Đại học Văn hóa Hà Nội (26/3/1959). Khoa là cơ sở đào tạo ngành bảo tàng đầu tiên ở Việt nam. Từ khi thành lập đến nay Khoa đã thực hiện đa dạng hóa các hình thức đào tạo nhằm đáp ứng thực tiễn nhu cầu xã hội. Với bề dày hơn 50 năm hình thành và phát triển, Khoa Di sản văn hóa đã đào tạo được hàng ngàn cử nhân ngành Bảo tàng học, cung cấp nguồn nhân lực chính trong hoạt động nghiên cứu và quản lý di sản văn hóa.

ĐÀO TẠO CỬ NHÂN BẢO TÀNG HỌC THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ  TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI

ĐÀO TẠO CỬ NHÂN BẢO TÀNG HỌC THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI

Khoa Di sản văn hóa (tiền thân là Khoa Bảo tàng) là một trong những khoa chuyên ngành được thành lập đầu tiên của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Với bề dày lịch sử hơn 50 năm xây dựng và phát triển, đến nay nhiều thế hệ sinh viên của Khoa sau khi ra trường đã tỏa đi khắp mọi miền đất nước, đóng góp nguồn nhân lực chủ yếu cho ngành Di sản văn hóa từ trung ương đến địa phương, họ giữ vai trò chủ chốt từ vị trí quản lý đến các khâu công tác nghiệp vụ.

 

Close