ĐÀO TẠO CỬ NHÂN

Chủ nhật - 19/04/2015 21:48


Khoa Di sản văn hóa (tiền thân là Khoa Bảo tàng) được hình thành ngay từ những ngày đầu thành lập Trường Đại học Văn hóa Hà Nội (26/3/1959). Khoa là cơ sở đào tạo ngành bảo tàng đầu tiên ở Việt nam. Từ khi thành lập đến nay Khoa đã thực hiện đa dạng hóa các hình thức đào tạo nhằm đáp ứng thực tiễn nhu cầu xã hội. Với bề dày hơn 50 năm hình thành và phát triển, Khoa Di sản văn hóa đã đào tạo được hàng ngàn cử nhân ngành Bảo tàng học, cung cấp nguồn nhân lực chính trong hoạt động nghiên cứu và quản lý di sản văn hóa.
Từ năm học 2014 – 2015, Khoa Di sản văn hóa thực hiện đào tạo hai ngành Bảo tàng học và Quản lý Văn hóa (chuyên ngành Quản lý nhà nước về di sản văn hóa) tạo thêm khả năng cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cho hoạt động quản lý, phát huy giá trị di sản văn hóa
Khoa xét tuyển thí sinh khối C và  D1 cho ngành và chuyên ngành.

Tác giả bài viết: Nguyễn Anh Thư

Close