THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC

Đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên
Với bề dày đào tạo hơn 50 năm, Khoa Di sản văn hóa đã xây dựng được đội ngũ giảng viên có học hàm, học vị chiếm số lượng lớn nhất so với mặt bằng chung của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Có thể kể đến một số PGS.TS đã có nhiều năm kinh nghiệm công tác giảng dạy tại Khoa Di sản văn hóa như: (Cố) PGS.TS. Phan Khanh – Nguyên giữ các chức vụ sau: Chủ nhiệm Khoa; Quyền Hiệu trưởng Đại học Văn hóa Hà Nội; Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch;
PGS.TS. NGƯT. Bùi Tiến – Nguyên Chủ nhiệm Khoa; Trưởng phòng Đào tạo – Đại học Văn hóa Hà Nội; Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch;
PGS.TS.NGƯT. Trịnh Thị Minh Đức - Nguyên Phó trưởng Khoa Bảo tàng (nay là Khoa Di sản văn hóa); Trưởng Khoa Sau Đại học, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội;
 PGS.TS.NGƯT Nguyễn Thị Huệ - Nguyên Chủ nhiệm Khoa;
PGS.TS. Nguyễn Tiến - Phụ trách Bộ môn Bảo tồn di tích;
TS. Nguyễn Thị Minh Lý – Nguyên Tổ trưởng Bộ môn Quản lý và giám định cổ vật...
Đội ngũ giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng của Khoa Di sản văn hóa, Đại học Văn hóa Hà Nội từ năm 2008 đến 2013:
Giảng viên cơ hữu: Số lượng giảng viên cơ hữu dao động từ 10 đến 15 giảng viên, trong đó: 03 Phó giáo sư, 02 Tiến sĩ; 10 Thạc sĩ. 
Giảng viên thỉnh giảng: 12-15 giảng viên, trong đó: 05 Phó giáo sư, 04 Tiến sĩ; 04 Thạc sĩ. 
Năm 2014, Khoa có 13 cán bộ, giảng viên. Đội ngũ giảng viên trẻ trong Khoa hiện nay luôn được khuyến khích, tạo điều kiện vừa tham gia giảng dạy, vừa học tập nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm. Hàng năm, giảng viên khoa Di sản văn hóa đều được tham gia các khóa tập huấn về nghiệp vụ Bảo tàng do các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong nước và nước ngoài giảng dạy. Năm 2012, giảng viên của Khoa tham gia lớp học “Một số nhận thức mới về Bảo tàng học hiện đại” do Bà Joan Bacharach chuyên gia của Hoa Kỳ trực tiếp giảng dạy. Năm 2013, giảng viên của Khoa tham gia lớp học “Giáo dục bảo tàng, vươn tới công chúng và sự tham gia của cộng đồng” do TS. Vivien Marion Goldinh chuyên gia của Anh Quốc trực tiếp giảng dạy.
Xây dựng chương trình và xuất bản giáo trình
- Chương trình đào tạo của Khoa đã được nhiều lần biên soạn và chỉnh sửa. Chương trình khung của ngành đã được ban hành năm 2008. Năm 2010, Khoa đã xây dựng xong 03 Bộ chương trình giáo dục đại học cho các trình độ Đại học, Cao đẳng và  Liên thông ngành Bảo tàng học. Đầu năm 2013, Khoa Di sản Văn hóa đã hoàn thành xong Bộ đề cương chi tiết các môn học theo hệ thống tín chỉ ngành Bảo tàng học. Khoa Di sản Văn hóa luôn là “lá cờ đầu” trong quá trình xây dựng chương trình, đề cương môn học, biên soạn bài giảng theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.
- Khoa đã xuất bản khoảng 20 đầu sách giáo trình đại học và sách chuyên khảo. Một số giáo trình được xuất bản gần đây như: Bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa; Cơ sở bảo tàng học; Đại cương về cổ vật ở Việt Nam; Lịch sử Sự nghiệp Bảo tồn - Bảo tàng Việt Nam; Quản lý bảo tàng; Sưu tầm hiện vật bảo tàng; Tiền cổ học và tiền cổ Việt Nam. Các giáo trình dự kiến sẽ xuất bản: Di sản văn hóa; Quản lý di sản văn hóa; Cổ vật ở Việt Nam; Trưng bày hiện vật bảo tàng; Công tác giáo dục của  bảo tàng; Phát huy giá trị di tích.v.v.
Hoạt động nghiên cứu khoa học
Đối với giảng viên đại học công tác giảng dạy phải song hành với công tác nghiên cứu khoa học. Vì vậy, ngoài việc giảng dạy đội ngũ giảng viên của Khoa còn tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, công bố nhiều bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế. Hàng năm, Khoa thường xuyên tổ chức hội thảo khoa học cấp Khoa của giảng viên. Hội thảo khoa học là môi trường sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giảng viên.
Đến nay, Khoa đã tham gia nghiên cứu thành công khá nhiều đề tài khoa học từ cấp trường đến cấp Nhà nước.
- Đề tài cấp Nhà nước tham gia: 01.
- Đề tài cấp Thành phố: 02.
- Đề tài cấp Bộ: 14.
- Đề tài cấp Trường: 15.
- Các đề tài nghiên cứu nghiệm thu hầu hết được ứng dụng vào thực tiễn nâng cao chất lượng giảng dạy cũng như việc bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa.
- Nghiên cứu khoa học của sinh viên cũng đạt được rất nhiều thành tích. Hàng năm, Khoa đều có sinh viên tham dự Hội nghị sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Trường, nhiều sinh viên được nhận giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Về đào tạo sinh viên 
Trong quá trình phát triển, Khoa Di sản văn hóa luôn luôn chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học. Khoa có nhiều sinh viên ưu tú, đạt được danh hiệu thủ khoa tốt nghiệp của toàn Trường. Việc mở thêm các chuyên ngành đào tạo mới và cam kết đảm bảo thực hiện tốt chuẩn đầu ra phù hợp với bối cảnh xã hội góp phần nâng cao uy tín và thương hiệu đào tạo của Khoa, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên có thêm nhiều cơ hội được tuyển dụng vào các cơ quan, đảm nhiệm các vị trí xã hội cũng như tiếp tục học tập, nâng cao trình độ.
Khoa Di sản văn hóa là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực lớn nhất, có uy tín của ngành Di sản văn hóa. Hàng ngàn sinh viên của Khoa đã tốt nghiệp và công tác khắp mọi miền Tổ quốc. Tại các cơ quan như Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bảo tàng, các ban quản lý di tích và danh lam thắng cảnh trên phạm vi cả nước..., đều thấy sự hiện diện của những cán bộ đã từng học tập tại Khoa Di sản văn hóa. Rất nhiều cựu sinh viên của Khoa đã và đang thành đạt trong công tác, đảm trách những vị trí quan trọng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.
Bên cạnh đó, Khoa cũng góp phần đáng kể vào việc đào tạo nguồn nhân lực ngành bảo tàng cho các nước bạn: Lào, Campuchia. Một số cựu sinh viên của Khoa sau khi tốt nghiệp đã về nước công tác, sau đó trở lại Việt Nam học tiếp Sau đại học, hiện nay rất thành đạt và đang giữ những trọng trách trong ngành văn hóa.
Một số hoạt động khác
Để góp phần giảng dạy lý thuyết gắn với thực tiễn giảng viên trong Khoa tham gia trực tiếp một số hoạt động như:
- Khai quật khảo cổ Khu di tích Hoàng thành Thăng Long năm 2003. 
- Thực hiện chủ trương đổi mới hoạt động của bảo tàng; tham gia sưu tầm, tổng kiểm kê hiện vật tại các di tích lịch sử văn hóa ở một số tỉnh/thành phố.
- Tham gia các dự án điều tra, phân loại giám định, lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa vật thể và phi vật thể cho nhiều tỉnh/thành.
- Tham gia xây dựng nhà truyền thống cho một số quận, huyện và các cơ quan công an trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận.  

Close