MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA

Hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên
 
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ do TS. Nguyễn Sỹ Toản làm chủ nhiệm đề tài

Hội thảo Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm 2013
Giảng viên Khoa Di sản Văn hóa tham gia các khóa đào tạo về Bảo tàng học do chuyên gia nước ngoài giảng dạy

Chuyên gia Joan Bacharach trao chứng chỉ cho giảng viên Khoa Di sản Văn hóa tham gia khóa học “Một số nhận thức mới về Bảo tàng học hiện đại”
Hoạt động hợp tác quốc tế

Đoàn cán bộ Viện Nghiên cứu văn hóa Phi vật thể Hàn Quốc làm việc với Khoa Di sản Văn hóa
 
Một số hình ảnh về những buổi học tập thực tế tại Bảo tàng và di tích lịch sử
 

Buổi học thực tế tại Bảo tàng Dân tộc học

Buổi học thực tế tại chùa Bút Tháp

Sinh viên thực tập dập bia tại chùa Chài (Bạch Sam tự)
Hoạt động Đoàn, Hội sinh viên Khoa Di sản văn hóa


 
 

Close