Lịch sử sự nghiệp Bảo tồn - Bảo tàng Việt Nam (Giáo trình dành cho sinh viên Đại học và Cao đẳng ngành Bảo tàng)

Lịch sử sự nghiệp Bảo tồn - Bảo tàng Việt Nam (Giáo trình dành cho sinh viên Đại học và Cao đẳng ngành Bảo tàng)

Nguyễn Thị Huệ (2011), Lịch sử sự nghiệp Bảo tồn - Bảo tàng Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Sách in khổ 14,5x20,5. 232Tr.

Diễn biến kiến trúc truyền thống Việt vùng Châu thổ sông Hồng

Diễn biến kiến trúc truyền thống Việt vùng Châu thổ sông Hồng

Trần Lâm Biền (2008), Diễn biến Kiến trúc truyền thống Việt vùng Châu thổ sông Hồng, Nhà xuất bản Văn hoá Thông tin, Hà Nội

Quản lý bảo tàng (Giáo trình dùng cho sinh viên đại học và cao đẳng ngành bảo tồn bảo tàng)

Tác giả: Nguyễn Thịnh Nhà xuất bản: Trường Đại học văn hóa Hà Nội Năm xuất bản: 2004

Tên sách: Lên đồng- Hành trình của thần linh và phân phận

Tên sách: Lên đồng- Hành trình của thần linh và phân phận

Tác giả: Ngô Đức Thịnh Nxb Trẻ Tp Hồ Chí Minh, 2008 Khổ sách 14 x 20cm; số trang 332

Tên sách: Văn hoá Đông Nam Á

Tên sách: Văn hoá Đông Nam Á

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam xuất bản

Tên sách: Nghệ thuật đương đại Việt Nam 1990- 2010

Tên sách: Nghệ thuật đương đại Việt Nam 1990- 2010

Nhà xuất bản Tri Thức -Tác giả: Bùi Như Hương - Phạm Trung

Tiền cổ học và tiền cổ Việt Nam

Nhà xuất bản Lao động, 2014 Tác giả: Hoàng Văn Khoán (chủ biên); Nguyễn Sỹ Toản

 

Close