Quản lý bảo tàng (Giáo trình dùng cho sinh viên đại học và cao đẳng ngành bảo tồn bảo tàng)

Thứ hai - 06/04/2015 07:01


Tác giả: Nguyễn Thịnh Nhà xuất bản: Trường Đại học văn hóa Hà Nội Năm xuất bản: 2004

Thế kỷ 21 được đánh giá sẽ là thời kỳ bùng nổ của bảo tàng với rất nhiều loại và loại hình khác nhau. Do vậy, vấn đề quản lý bảo tàng đang cần được đặt ra và xem xét một cách nghiêm túc. Nội dung cuốn sách gồm hai phần chính, nằm trong bốn chương. Phần 1 cung cấp cho sinh viên những kiến thức quan trọng về khoa học quản lý, các chức năng, mục tiêu, đối tượng và các nguyên tắc, cơ cở pháp lý để quản lý bảo tàng. Phần 2 cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, quan trọng về nhận diện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý hoạt động bảo tàng, sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý khác nhau trong lĩnh vực quản lý bảo tàng của một số nước trên thế giới và Việt Nam, nắm được kiến thức về nội dung quản lý nhà nước về bảo tàng bao gồm: quản lý nguồn nhân lực; quản lý hoạt động chuyên môn; quản lý cơ sở vật chất – công trình bảo tàng; quản lý các nguồn lực tài chính, quản lý hành chính quản trị trong bảo tàng và công tác thanh – kiểm tra. Ngoài ra, sinh viên còn được cung cấp những kiến thức về maketing bảo tàng. Đây là một vấn đề rất cấp thiết đối với các bảo tàng Việt Nam, làm sao để bảo tàng có thể vươn tới công chúng và thu hút đầu tư cho mình. Một số khái niệm, kinh nghiệm và phương pháp quảng bá bảo tàng đã được tác giả tổng hợp sẽ mang đến những tri thức khái quát chung về vấn đề này cho độc giả.

Tác giả bài viết: Phạm Chí Thiện

Close