Tên sách: Lên đồng- Hành trình của thần linh và phân phận

Thứ tư - 09/07/2014 00:31


Tên sách: Lên đồng- Hành trình của thần linh và phân phận

Tên sách: Lên đồng- Hành trình của thần linh và phân phận

Tác giả: Ngô Đức Thịnh Nxb Trẻ Tp Hồ Chí Minh, 2008 Khổ sách 14 x 20cm; số trang 332
Tóm tắt nội dung:
Sách phác họa những tình tiết của hiện tượng Lên Đồng và bước đầu tìm hiểu Lên Đồng là nghi lễ đặc trưng của Đạo Mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ mang trong nó chất Shaman giáo, một loại hình tín ngưỡng khá phổ biến trong nhiều dân tộc nước ta cũng như trên thế giới. Bên cạnh đó cuốn sách còn nghiên cứu và tìm hiểu các khía cạnh tâm lý và trị liệu đầy bí ẩn cùng các khía cạnh kinh tế, xã hội của hiện tượng tâm linh này.
Nghiên cứu về nhận thức bản chất lên đồng, cụ thể trên khía cạnh tâm sinh lí, góc độ giới và sự tích hợp văn hoá và các khuynh hướng biến đổi của lên đồng trong xã hội, đặc biệt tìm hiểu khía cạnh tâm sinh lí mang tính bí ẩn qua các cuộc hành trình nhập hồn vào thân xác của các bà Đồng, ông Đồng, từ đây định đoạt những thân phận, ước mơ, khát vọng của họ.
Cuốn sách gồm 2 nội dung chính là;:
  • Lên đồng- hành trình của thần linh
  • Lên đồng – sự sắp đổi thân phận
Từ khóa: tác giả, chí minh

Close