Tên sách: Nghệ thuật đương đại Việt Nam 1990- 2010

Thứ tư - 09/07/2014 00:26


Tên sách: Nghệ thuật đương đại Việt Nam 1990- 2010

Tên sách: Nghệ thuật đương đại Việt Nam 1990- 2010

Nhà xuất bản Tri Thức -Tác giả: Bùi Như Hương - Phạm Trung
Tóm tắt nội dung: Việt Nam có hoàn cảnh riêng của một đất nước chịu nhiều hậu quả nặng nề của các cuộc chiến tranh, đất nước chỉ mới bắt đầu đổi mới và từng bước hội nhập, giao lưu với bên ngoài. Vì thế con đường nghệ thuật đương đại đến Việt Nam chỉ tưởng chừng xa xôi, dị lạ, không dễ gì tiếp cận...Cuốn sách “Nghệ thuật đương đại Việt Nam 1990-2010” là nỗ lực của nhóm tác giả với mong muốn giản dị: trước là tập hợp thong tin, sau là bù đắp được phần nào những thiếu hụt kể  của lĩnh vực nghiên cứu, đồng thời, hy vọng có thể đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu của công chúng yêu thích nghệ thuật gần xa.
Cuốn sách gồm 3 phần chính:
Phần I: Nghệ thuật đương đại trong khái niệm
Phần II: Nghệ thuật đương đại trong thực tiễn ở Việt Nam
  • Sự kiện
  • Quá trình phát triển của nghệ thuật sắp đặt
  • Trình diễn và video Art ở Việt Nam. Một số đặc điểm
  • Hội hoạ và đồ hoạ đương đại
Phần III: Tác giả và tác phẩm.

Những tin cũ hơn

 

Close