Tên sách: Văn hoá Đông Nam Á

Thứ tư - 09/07/2014 00:30


Tên sách: Văn hoá Đông Nam Á

Tên sách: Văn hoá Đông Nam Á

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam xuất bản
Tóm tắt nội dung:
Cuốn sách ra đời trên cơ sở sự ra đời của khu trưng bày toà nhà “Cánh Diều”- khu trưng bày văn hoá Đông Nam Á. Việc xây dựng bảo tàng về Đông Nam Á đánh dấu bước phát triển mới của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Quan hệ giữa các nước Đông Nam Á đang nỗ lực phấn đấu để trở thành một cộng đồng chung. Trong bối cảnh ấy, sự ra đời của khu trưng bày về văn hoá các dân tộc Đông Nam Á là một sự kiện có ý nghĩa về cả văn hoá và chính trị. Cuốn sách Văn hoá Đông Nam Á do Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam biên soạn và xuất bản là cái nhìn khái quát về khu trưng bày Đông Nam Á. Đối với độc giả, cuốn sách là tài liệu hấp dẫn, cung cấp cho bạn đọc những thông tin về các cư dân Đông Nam Á qua những hiện vật Ảnh được trưng bày.
Cuốn sách gồm các nội dung cơ bản sau:
  • Giới thiệu chung về văn hoá Đông Nam Á
  • Đồ vải
  • Đời sống hàng ngày
  • Nghệ thuật biểu diễn
  • Tôn giáo
Từ khóa: bảo tàng, dân tộc

Close