Tiền cổ học và tiền cổ Việt Nam

Thứ tư - 09/07/2014 00:20


Nhà xuất bản Lao động, 2014 Tác giả: Hoàng Văn Khoán (chủ biên); Nguyễn Sỹ Toản
Tóm tắt nội dung:
Tiền cổ là một loại hình di sản văn hoá đặc biệt. Nó phản ánh mọi mặt trong đời sống xã hội: kinh tế, chính trị, văn hoá nghệ thuật, kỹ thuật, nguyên liệu, thư pháp, sự thịnh suy của một chế độ... Đây là một nguồn tư liệu lịch sử hết sức phong phú... Trong kho của các bảo tàng hiện nay được lưu giữ số lượng tiền cổ lớn. Ngoài ra, tiền cổ còn được lưu giữ trong các nhà sưu tập tư nhân. Nguồn tư liệu này chưa được nghiên cứu để phát huy giá trị của nó. Các bảo tàng cũng không có đầy đủ tư liệu để tra cứu. Mặt khác, tiền cổ trên kim loại, Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên đều viết bằng chữ Hán. Tuyệt đại bộ phận cán bộ bảo tàng rất khó tiếp cận. Có một số ít bảo tàng có người đọc được niên hiệu, thư pháp trên tiền cũng khác nhau, khó nhất là loại chữ Triện, chữ Thảo, chữ do Vua ngự bút, chữ theo kiểu thiền tong. Vì vậy, muốn nghiên cứu tiền cổ phải am hiểu lịch sử, phải có phương pháp luận và các phương pháp cụ thể cùng với kỹ năng nghề nghiệp.
Cuốn sách nhằm đáp ứng những vấn đề cơ bản mà rất nhiều người quan tâm:
1/ Tiền cổ là gì? Nội dung và quá trình phát sinh và phát triển tiền cổ trong lịch sử Việt Nam và Thế giới
2/ Thư pháp trên tiền, các loại tiền viết theo kiểu Triện thư, Thảo thư đã được trình bày khá kỹ giúp độc giả có thể dễ dàng khám phá.
3/ Các loại tiên cổ kim loại Việt Nam được bắt đầu từ thời Đinh, tiếp nối liên tục các thời Lê, Lý, Trần, Lê, Mạc, Tây Sơn, Nguyễn được trình bày khá đầy đủ, có kèm theo ảnh minh hoạ, giúp độc giả nghiên cứu dễ dàng và chính xác. Ngoài tiên niên hiệu Việt Nam. Tác giả còn giới thiệu các loại tiên mang niên hiệu ngoài nước, thường gặp ở mỗi thời để hiểu mối quan hệ bang giao giữa các nước Đông Nam Á.
 

Close