Học liệu tham khảo môn LSMTTG:Những biến đổi cơ bản trong lịch sử mỹ thuật thế giới từ thời nguyên thủy đến thế kỷ XVIII ?

Chủ nhật - 07/05/2017 03:11


Giai đoạn từ thời nguyên thủy sang thời cổ đại (sự chuẩn mục về đề tài, thể loại, về chất liệu, về thủ pháp thể hiện và tác giả).
Giai đoạn từ thời cổ đại sang thời Trung cổ (trong kiến trúc đã phát triển loại hình kiến trúc tôn giáo.
Trong hội họa và điêu khắc hạn chế hơn Trung cổ về mặt tạo hình cấu trúc nhân vật, nhưng lạ nghiêng về góc độ tinh thần cá biệt).
Giai đoạn từ thời Trung cổ sang Phục hưng nghệ thuật nghiêng về giá trị nhân văn nhiều hơn, tranh hội họa, điêu khắc ngoài những tinh thần Thánh thiện tôn giáo còn ẩn chứa nhiều giá trị của cuộc sống đích thực, các thể loại nghệ thuật chân dung phát triển tới mức hoàn thiện, hoàn mỹ. Nhiều lý thuyết tạo hình được sáng tạo và vận dụng trong sáng tạo nghệ thuật.
Từ thời Phục hưng sang cận hiện đại và hiện đại có nhiều sự thay đổi bằng sự ra đời của các xu hướng và trào lưu nghệ thuật. Đáng kể nhất là chủ nghĩa Ấn tượng ra đời đã thực sự là một cuộc cách mạng trong nghệ thuật hội họa và điêu khắc.

Tác giả bài viết: Nguyễn Anh Thư

Close