NHÌN LẠI HOẠT ĐỘNG ĐOÀN - HỘI CỦA SINH VIÊN  KHOA DI SẢN VĂN HÓA TRONG THỜI GIAN QUA

NHÌN LẠI HOẠT ĐỘNG ĐOÀN - HỘI CỦA SINH VIÊN KHOA DI SẢN VĂN HÓA TRONG THỜI GIAN QUA

Với bề dày truyền thống 55 năm, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội ngày nay đã trở thành một trong những trường đại học hàng đầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Close