NHÌN LẠI HOẠT ĐỘNG ĐOÀN - HỘI CỦA SINH VIÊN KHOA DI SẢN VĂN HÓA TRONG THỜI GIAN QUA

Thứ tư - 09/07/2014 00:34


NHÌN LẠI HOẠT ĐỘNG ĐOÀN - HỘI CỦA SINH VIÊN  KHOA DI SẢN VĂN HÓA TRONG THỜI GIAN QUA

NHÌN LẠI HOẠT ĐỘNG ĐOÀN - HỘI CỦA SINH VIÊN KHOA DI SẢN VĂN HÓA TRONG THỜI GIAN QUA

Với bề dày truyền thống 55 năm, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội ngày nay đã trở thành một trong những trường đại học hàng đầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ và Ban Giám hiệu, trường đã có những bước phát triển vượt bậc được Nhà nước và xã hội ghi nhận. Song song với những hoạt động về giáo dục – đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học thì những hoạt động phong trào đoàn thể của giảng viên trẻ, sinh viên trong nhà trường cũng được ủng hộ, tạo điều kiện phát triển. Liên chi Đoàn Khoa Di sản văn hóa là một thành viên của Đoàn trường nên luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của BCH Đoàn trường, Hội sinh viên, đồng thời sự phối hợp giữa Liên chi Đoàn với các tổ chức cấp trên  luôn chặt chẽ, đạt những hiệu quả nhất định. Liên chi Đoàn đã nhận được sự quan tâm trực tiếp cả về vật chất lẫn tinh thần, của Chi uỷ, Ban Chủ nhiệm cùng toàn thể các thầy cô giáo Khoa Di sản văn hóa. Đây chính là nguồn cổ vũ, sự động viên to lớn, thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi cho Liên chi Đoàn hoạt động  và hoàn thành nhiệm vụ của mình trong thời quan qua. Liên chi Đoàn đó có số lượng đoàn viên đông đảo cùng với sự sôi nổi nhiệt tình của tuổi trẻ, sự thống nhất đoàn kết giữa Ban cán sự, BCH Chi đoàn trong toàn Liên chi, điều đó đã tiềm ẩn một sức mạnh nội lực rất lớn, có thể toả sáng ở mọi khía cạnh học tập cũng như rèn luyện một khi biết khai thác, sử dụng tiềm năng đó một cách khoa học và hợp lý.
Ngày 12/12/2012, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội chính thức chuyển đổi từ phương thức đào tạo niên chế sang phương thức đào tạo tín chỉ. Với qui trình đào tạo “mềm dẻo”, lấy người học làm trung tâm, tăng cường tính chủ động cho sinh viên trong việc lựa chọn kiến thức để trang bị cho bản thân và lựa chọn tiến trình học phù hợp khả năng của mỗi người. Đồng thời tao điều kiện cho sinh viên chủ động rút ngắn thời gian hoàn thành chương trình đại học,  bên cạnh đó, hình thức đào tạo tín chỉ cũng tác động mạnh mẽ đến tổ chức hoạt động của các chi Đoàn khi các chi Đoàn được tổ chức theo lớp học cố định như trong phương thức đào tạo niên chế không còn. Điều đó gây nhiều khó khăn cho việc tổ chức hoạt động Đoàn tại Khoa Di sản văn hóa. Khi chuyển sang hình thức đào tạo tín chỉ, để phù hợp với đặc điểm của việc đào tạo theo học chế tín chỉ, trong hệ thống đào tạo này tồn tại đồng thời hai hệ thống lớp: lớp sinh hoạt và lớp học phần. Lớp sinh hoạt tồn tại từ khi sinh viên vào trường cho đến khi sinh viên cuối cùng của lớp ra trường. Lớp học phần được tổ chức theo từng học kỳ và được hình thành trên cơ sở tập hợp những sinh viên của nhiều lớp sinh hoạt khác nhau nhưng đăng ký cùng một học phần trong cùng kỳ học. Do đó, khi một trường đào tạo theo học chế tín chỉ thì mỗi sinh viên của trường có một thời khoá biểu riêng và có thể không có sinh viên nào có thời khoá biểu giống sinh viên nào. Vì vậy nếu duy trì hệ thống tổ chức Đoàn trong đó mỗi chi Đoàn được tổ chức theo lớp sinh hoạt thì hoạt động của Chi đoàn gặp nhiều khó khăn, bất cập bởi những lý do cụ thể sau:
Thứ nhất, việc tập hợp các đoàn viên gặp khó khăn, dẫn đến công tác tổ chức sinh hoạt Đoàn định kỳ hàng tháng theo Điều lệ Đoàn…. Chỉ một số ít Chi đoàn linh hoạt tổ chức nhiều hình thức sinh hoạt khác nhau vào những ngày nghỉ cuối tuần như dã ngoại, sinh hoạt chuyên môn kết hợp với sinh hoạt Chi đoàn. Nhưng hình thức này cũng hạn chế vì hạn chế về địa điểm, nội dung tổ chức và kể cả vấn đề kinh phí. Không phải đoàn viên nào cũng có điều kiện tham gia tất cả các hình thức sinh hoạt trên. Phần lớn các Chi đoàn kết hợp các buổi sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm để tổ chức sinh hoạt Chi đoàn. Nhưng việc tổ chức sinh hoạt kết hợp với sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm lớp thường diễn ra không thường xuyên, định kỳ hàng tháng. Thời gian sinh hoạt lớp chủ yếu dành cho thông tin, trao đổi những vấn đề về đào tạo, công tác quản lý lớp, tư vấn học tập…, thời gian dành cho sinh hoạt Chi đoàn ngắn, chỉ mang tính hình thức.
Thứ hai, việc theo dõi, đánh giá đoàn viên ở cấp Chi đoàn được thực hiện sơ sài, nặng tính hình thức. Bởi lẽ các đoàn viên sinh viên không thường xuyên học  cùng nhau nên không hiểu biết nhau. Cán bộ chi Đoàn thậm chí đến năm học cuối vẫn chưa nhớ hết các đoàn viên trong Chi đoàn. Nên việc đánh giá đoàn viên cuối năm chỉ đánh giá chung chung, không thực hiện đánh giá, phân loại đoàn viên một cách nghiêm túc. Hậu quả, triệt tiêu động lực phấn đấu của đoàn viên thanh niên.
Thứ ba, khó khăn cho cán bộ Chi đoàn trong việc tập hợp, huy động đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động do Đoàn tổ chức.
Thứ tư, do điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường còn hạn chế nên nhiều sinh viên phải thuê nhà tản mạn ở nhiều nơi trên địa bàn Hà Nội. Điều này gây khó khăn cho công tác quản lý, nắm bắt tư tưởng đoàn viên, thanh niên; trở ngại cho việc tập hợp đoàn viên. Bên cạnh đó số lượng đoàn viên nữ chiếm số lượng lớn nên hạn chế trong một số hoạt động, đặc biệt là các hoạt động đòi hỏi sức khỏe.
Trong thời gian vừa qua hoạt động Đoàn, Hội của sinh viên khoa Di sản văn hóa đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong đó phải kể đến:
1. Công tác tư tưởng
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chủ nhiệm khoa, BCH Liên chi khoa Di sản văn hóa đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Công tác Sinh viên, BCH Đoàn trường,  Hội Sinh viên vận động 100% đoàn viên sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học chính trị, nghị quyết, nội quy, quy chế, các buổi nói chuyện chuyên đề về an ninh chính trị trong và ngoài nước và vấn đề học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các chủ trương đường lối chính sách của Đảng và nhà nước do nhà trường tổ chức cũng được Đoàn viên, sinh viên khoa Di sản văn hóa tham dự đầy đủ và nghiêm túc. Kết thúc thời gian học, đoàn viên sinh viên đã viết bài thu hoạch nghiêm túc, đầy đủ, đảm bảo chất lượng.  Với đặc điểm của một khoa đào tạo chuyên ngành về lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống nên trong nhiều hoạt động Liên chi đoàn đã tổ chức, tạo điều kiện cho các đoàn viên sinh viên tham gia các hoạt động liên quan đến giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống văn hiến, anh hùng của đất nước, của Thủ đô. Các hoạt động này có thể là tham dự vào phong trào chung của Đoàn trường hoặc là hoạt động phối kết hợp với các chi đoàn của các bảo tàng hoặc BQL di tích ở một số địa phương. Cụ thể như: tham gia các cuộc thi tìm hiểu về truyền thống đấu tranh cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam tại Bảo tàng Lịch sử quân sự, truyền thống đoàn thanh niên; tham gia giao lưu văn hóa văn nghệ chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Lịch sử quân sự, bảo tàng Hồ Chí Minh. Tham gia giao lưu tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, Bảo tàng Dân tộc học…Bên cạnh đó, Liên chi Đoàn khoa còn tổ chức cho đoàn viên các chi đoàn đi tham quan, học tập thực tế, tập huấn công tác Đoàn tại các bảo tàng, khu di tích như: Khu di tích làng cổ Đường Lâm, Đền Vua Đinh, Đền Vua Lê,  chùa Bái Đính, Khu di tích lịch sử Lam Kinh, Côn Sơn – Kiếp Bạc, Danh thắng Yên Tử, Lạng Sơn - Chùa Vĩnh Nghiêm,  Khu Di tích Phủ Chủ tịch….
- Tham gia các hoạt động  kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội;và đặc biệt là tham gia cuộc thi: “Thăng Long – Hà Nội – Vẻ đẹp ngàn năm” với kết quả nhất toàn đoàn. Ngoài ra Đoàn viên, sinh viên trong liên chi còn hưởng ứng phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…
- Tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa góp phần giáo dục truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách như tổ chức ủng hộ người nghèo, đồng bào bị thiên tai bão lụt, quyên góp ủng hộ trẻ em nghèo, khuyết tật…
2. Phong trào học tập và nghiên cứu khoa học
Xác định rõ đây là nhiệm vụ trọng tâm của đoàn viên sinh viên trong toàn Liên chi nên BCH Liên chi khoa Di sản văn hóa luôn hướng các hoạt động của mình vào mục đích động viên phong trào học tập, tích cực hưởng ứng phong trào “nói không với tiêu cực trong thi cử  và bệnh thành tích trong giáo dục” đã làm cho ý thức học tập được nâng lên, giảm số lượng đoàn viên đi học muộn, bỏ học, bỏ tiết…
Với sự chỉ đạo và giúp đỡ của Ban Chủ nhiệm Khoa cùng các thầy cô giáo trong Khoa, các đồng chí đoàn viên đã năm thứ 3 đã tham dự  Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học do Khoa tổ chức hàng năm. Mỗi năm có khoảng 20 báo cáo của sinh viên được trình bày ở hội nghị. Nhiều bài nghiên cứu đã được Hội đồng khoa học Khoa chấm và lựa chọn gửi đi dự thi ở cấp Trường. Trung bình hằng năm có từ 2- 3 công trình được lựa chọn để dự thi ở cấp Trường và đều đạt giải.
 Hưởng ứng phong trào nghiên cứu khoa học các môn khoa học cơ bản của BCH Đoàn trường tổ chức, hàng năm, các đoàn viên năm thứ nhất, thứ hai của Liên chi đoàn vẫn tham dự với số lượng đề tài lớn: luôn là một trong những Liên chi có tỷ lệ đoàn viên có công trình tham gia đông nhất toàn trường, có năm đạt tới 07 công trình (2011). Nhiều công trình nghiên cứu đầu tay của đoàn viên đã đạt được chất lượng tương đối cao: tiêu biểu như năm học 2009 – 2010, Liên chi đoàn có 2 công trình nghiên cứu khoa học cơ bản đã đạt giải và đáng biểu dương đó đều là các công trình của các đoàn viên sinh viên năm thứ nhất. Đây là một trong những điều đáng khích lệ đối với những đoàn viên sinh viên năm thứ nhất, thứ hai - những người mới bước vào giảng đường đại học, tiếp cận với việc nghiên cứu khoa học.
Đối với các chi đoàn từ năm thứ nhất đến năm thứ ba, phong trào học tập rất sôi nổi và đạt được những thành tích đáng kể: số lượng đoàn viên của mỗi chi đoàn đạt được kết quả học tập từ loại khá trở lên chiếm từ 20 – 30%. Mỗi đoàn viên đều có ý thức trong việc học tập để có nắm vững các chuyên môn nghiệp vụ nhằm phục vụ tốt cho công tác sau này.
3. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao
 Trong thời gian quan, Liên chi Đoàn Khoa Di sản văn hóa đã tham gia tích cực, có hiệu quả, nhiều sáng tạo trong Hội trại sinh viên chào mừng 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hưởng ứng Giờ Trái Đất. Khu trại của đoàn viên khoa Di sản văn hóa và Liên chi đoàn khoa Văn hóa du lịch  mang đậm màu sắc của khoa chuyên ngành, có nhiều hoạt động phong phú, tươi vui của tuổi trẻ được tổ chức trong Hội trại.
- Tham gia Hội thi nữ sinh Đại học Văn hóa mở rộng (Miss Huc Open).
- Hàng năm đội văn nghệ của Liên chi đoàn tham gia đầy đủ Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Năm 2009 - 2010, Đội văn nghệ văn nghệ  Khoa  gây được sự chú rất lớn của toàn thể sinh viên trong khoa: các chi đoàn đều huy động gần như tối đa các đoàn viên của mình tham gia vào chương trình để dự thi.
 Tham gia Hội diễn giọng hát hay Đại học Văn hoá Hà Nội, Hội thi Tiếng hát mùa xuân, Thi tiếng hát học sinh sinh viên toàn quốc.
- Giao lưu với  Bảo tàng Lịch sử quân sự, Bảo tàng Cách mạng, Bảo tàng Hồ Chí Minh Việt Nam nhân ngày Quốc tế bảo tàng. Hoạt động này góp phần tạo mối quan hệ giữa các đoàn viên của các cơ sở Bảo tàng và đoàn viên trong Khoa về hai mặt: hoạt động nghiệp vụ và giao lưu văn hóa văn nghệ.
- Các hoạt động thể dục thể thao: tham gia nhiều hoạt động thể thao chào mừng ngày 9/1, 26/3 như  cầu lông, đá cầu, kéo co, bóng đá, nữ công...
- Đoàn viên trong Liên chi đã đứng ra xin phép nhà trường, BCH đoàn trường việc mở CLB Võ thuật cho đoàn viên trong toàn trường. CLB này đã bước đầu thu hút được đông đảo sinh viên trong trường, khoa tham gia nhằm nâng cao được thể chất phục vụ tốt cho việc học tập.
4. Phong trào sinh viên tình nguyện
Phong trào sinh viên tình nguyện là một hoạt động thu hút được đông đảo đoàn viên tham gia. Đoàn viên sinh viên Liên chi đã hăng hái tham gia đầy đủ, nhiệt tình vào tất cả các hoạt động tình nguyện của Đoàn trường, Hội sinh viên tổ chức:
- Tham gia chiến dịch “Tiếp sức mùa thi” với một lực lượng đông đảo góp phần giúp cho các thí sinh và gia đình tránh khỏi những khó khăn, bỡ ngỡ khi đi thi đồng thời góp phần vào sự thành công cho công tác tuyển sinh của Nhà trường.
- Đoàn viên Liên chi Khoa Di sản văn hóa cũng được lựa chọn để tham gia tình nguyện văn hóa ở cơ sở: năm 2009 tại Hạ Hòa – Phú Thọ, 2010 tại Tuyên Quang, 2011 tại Yên Bái.  Các đợt tình nguyện này các đoàn viên của chúng ta đều được BCH Đoàn trường, Hội Sinh viên đánh giá cao về năng lực và khả năng nhiệt tình tham gia.
Liên chi đoàn Khoa cùng với một số đoàn viên tích cực trong việc  thành lập Đội sinh tình nguyện nhằm tham gia các hoạt động tình nguyện, hoạt động nhân đạo trong và ngoài trường; làm nòng cốt cho phong trào đoàn hội của Liên chi.
Với tinh thần thẳng thắn nhìn vào thực trạng hoạt động của mình, đánh giá những thành tích và hạn chế một cách khách quan nhất, đồng thời căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động của Đoàn trường Đại học Văn hoá và phương hướng công tác hàng năm của sinh viên. BCH Liên chi Khoa Di sản văn hóa cố gắng giữ vững và phát huy truyền thống của Liên chi Đoàn, phấn đấu đảm bảo danh hiệu Liên chi vững mạnh, có phong trào hoạt động sôi nổi. Cùng với công tác Đào tạo, hoạt động Đoàn và phong trào Thanh niên trong Khoa Di sản văn hóa đóng vai trò quan trọng trong việc tạo môi trường giáo dục toàn diện cho đoàn viên- sinh viên trong toàn Khoa. Để hoạt động Đoàn hiệu quả, đạt được các mục tiêu đề ra, bên cạnh sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ Đoàn, tinh thần cống hiến của toàn thể đoàn viên trong Khoa, Liên chi Đoàn Khoa Di sản văn hóa luôn cần sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường, sự phối hợp, hỗ trợ của tất cả các Phòng, Ban, Bộ phận trong trường cũng như sự quan tâm của Ban Chủ nhiệm khoa Di sản văn hóa.
 

Close