TỔ CHỨC CHO SINH VIÊN HỌC THỰC TẾ  MỘT BIỆN PHÁP GÓP PHẦN TÍCH CỰC NÂNG CAO  HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO CỦA KHOA DI SẢN VĂN HÓA

TỔ CHỨC CHO SINH VIÊN HỌC THỰC TẾ MỘT BIỆN PHÁP GÓP PHẦN TÍCH CỰC NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO CỦA KHOA DI SẢN VĂN HÓA

1. Tầm quan trọng của học thực tế trong quá trình lĩnh hội tri thức của sinh viên Khoa Di sản Văn hóa

Khai giảng lớp học “Nâng cao năng lực về xây dựng trưng bày bảo tàng dựa vào cộng đồng"

Khai giảng lớp học “Nâng cao năng lực về xây dựng trưng bày bảo tàng dựa vào cộng đồng"

Sáng ngày 6/5/2014, lễ khai giảng khóa học ngắn hạn “ Nâng cao năng lực về xây dựng trưng bày dựa vào cộng đồng: Góc nhìn giới tính Hà Nội/ Gotebrg” được tổ chức tại trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Đây là chương trình do Trường Đại học Văn hóa Hà Nội phối hợp với Văn phòng UNESCO tại Việt Nam tổ chức.

 

Close