TỔ CHỨC CHO SINH VIÊN HỌC THỰC TẾ MỘT BIỆN PHÁP GÓP PHẦN TÍCH CỰC NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO CỦA KHOA DI SẢN VĂN HÓA

Thứ hai - 12/01/2015 04:17


TỔ CHỨC CHO SINH VIÊN HỌC THỰC TẾ  MỘT BIỆN PHÁP GÓP PHẦN TÍCH CỰC NÂNG CAO  HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO CỦA KHOA DI SẢN VĂN HÓA

TỔ CHỨC CHO SINH VIÊN HỌC THỰC TẾ MỘT BIỆN PHÁP GÓP PHẦN TÍCH CỰC NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO CỦA KHOA DI SẢN VĂN HÓA

1. Tầm quan trọng của học thực tế trong quá trình lĩnh hội tri thức của sinh viên Khoa Di sản Văn hóa
Học đi đôi với Hành
Lý thuyết gắn liền với Thực tiễn
Đây là một nguyên tắc quan trọng đã được khẳng định trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo. Có nghĩa là, để nâng cao hiệu quả học tập, tiếp nhận tri thức, người học cần được trang bị cả kiến thức lý luận và kỹ năng thực hành.
Là một khoa chuyên ngành của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Khoa Di sản văn hóa (Khoa Bảo tàng) đã có chặng đường hơn nửa thế kỷ phát triển với nhiệm vụ chính là đào tạo cán bộ cho ngành Di sản văn hóa (Bảo tồn - Bảo tàng). Để có thể nâng cao hiệu quả đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu xã hội, Khoa luôn chú trọng việc giảng dạy kiến thức lý thuyết cũng như rèn luyện kỹ năng thực hành cho sinh viên. Điều này được xác định rõ trong chương trình đào tạo của Khoa, cụ thể như sau:
- Về kiến thức
Cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về di sản văn hóa, lý luận và nghiệp vụ bảo tàng, bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa để có thể vận dụng vào hoạt động thực tế của ngành Di sản Văn hóa Việt Nam.
- Về kỹ năng
Người học được trang bị, rèn luyện các kỹ năng để có thể đảm nhận các khâu công tác nghiệp vụ như nghiên cứu khoa học, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày hiện vật bảo tàng ở hệ thống các bảo tàng công lập và ngoài công lập; thực thi được qui trình nghiên cứu, kiểm kê, phân loại, tu sửa, bảo quản và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; có khả năng nhận diện, phân loại và quản lý cổ vật; tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục đối với công chúng thông qua hệ thống các bảo tàng, các di tích và cổ vật.
- Về thái độ
Xác lập cho người học lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tư cách đạo đức tốt, lối sống trong sáng, lành mạnh, có ý thức tôn trọng, bảo vệ các di sản văn hóa của dân tộc để có thể trở thành những cán bộ có lòng yêu nghề, có nhiệt huyết, ý thức trách nhiệm trong quá trình phục vụ cộng đồng.
Để có thể đạt được mục đích đào tạo toàn diện như trên, đối với sinh viên Khoa Di sản văn hóa, học thực tế là một đòi hỏi bắt buộc trong quá trình tiếp cận với kiến thức chuyên ngành. Hình thức học tập này mang lại lợi ích nhiều mặt, sinh viên có điều kiện tiếp cận với hoạt động của các thiết chế, cơ quan trong ngành Di sản văn hóa, vừa có cơ hội áp dụng, kiểm nghiệm kiến thức vào thực tế, cũng như rèn luyện, tập dượt kỹ năng thực hành. Chính vì vậy, đây là hoạt động rất quan trọng, có ý nghĩa tích cực, tác dụng rõ nét trong quá trình đào tạo của Khoa Di sản văn hóa trên phương diện tổng thể cũng như ở góc độ đối với từng môn học.
2. Các hình thức học thực tế của sinh viên Khoa Di sản văn hóa
Trong quá trình đào tạo, giảng dạy các môn học chuyên ngành, Khoa Di sản văn hóa rất chú trọng việc tổ chức cho sinh viên học thực tế theo nhiều hình thức. Có thể kể đến như:
- Học thực tế gắn liền với việc giảng dạy và học tập các môn học thuộc khối kiến thức ngành
- Học thực tế thông qua các chuyến tham quan do Trường, Khoa, tập thể lớp tổ chức
- Học thực tế trong quá trình thực tập nghiệp vụ tại các cơ quan trong ngành Di sản văn hóa
Mỗi hình thức đều có đặc điểm riêng, mang lại hiệu quả nhất định trong quá trình học tập của sinh viên Khoa Di sản Văn hóa trên cơ sở quán triệt nguyên tắc “Học đi đôi với Hành, Lý thuyết gắn liền với Thực tiễn”.
2.1. Học thực tế gắn liền với việc giảng dạy và học tập các môn học thuộc khối kiến thức ngành
Khi giảng dạy các môn học thuộc khối kiến thức ngành của Khoa Di sản văn hóa, giảng viên của Khoa rất coi trọng và thường xuyên tổ chức các buổi học thực tế cho sinh viên để nâng cao hiệu quả học tập.
Với mục đích chung là tạo điều kiện cho sinh viên được áp dụng lý luận vào thực tiễn, tiếp xúc trực tiếp với hoạt động của các cơ quan, thiết chế văn hóa, học tập kỹ năng nghiệp vụ, kinh nghiệm từ đội ngũ cán bộ đang trong quá trình công tác, việc học thực tế được tổ chức phù hợp với nội dung từng môn học cụ thể, chủ yếu được tiến hành trên địa bàn thủ đô Hà Nội và các khu vực lân cận.
- Bảo tàng chính là môi trường lý tưởng để tổ chức học thực tế cho các môn học về Lý luận và nghiệp vụ bảo tàng. Tại đây, dưới sự hướng dẫn, giúp đỡ của giảng viên và cán bộ của bảo tàng, sinh viên được tiếp cận trực tiếp với tài liệu - hiện vật, các công việc cụ thể thuộc các khâu công tác nghiệp vụ, được chứng kiến, cảm nhận và hòa mình vào không khí làm việc thực sự, sống động của các bảo tàng trong quá trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, phục vụ nhu cầu của cộng đồng.
- Các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh chính là không gian học tập và đối tượng nghiên cứu, tìm hiểu của sinh viên trong các buổi học thực tế đối với các môn học thuộc mảng kiến thức về Bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa. Sinh viên được tiếp cận với các loại hình di tích cụ thể, được tận mắt quan sát những đặc điểm về kiến trúc, điêu khắc - trang trí cũng như sự tồn tại hiện hữu của hệ thống di vật tại di tích, cảm nhận không gian cảnh quan tuyệt đẹp, thâm nghiêm – nơi mà các bậc tiền nhân đã lựa chọn theo đúng các yêu cầu về phong thủy, tâm linh khi kiến tạo công trình kiến trúc cổ... Đây cũng là cơ hội để sinh viên tập dượt kỹ năng khảo sát, lập hồ sơ di tích... cũng như nghiên cứu quá trình tu sửa di tích theo đúng nguyên tắc khoa học về bảo tồn.
- Các môn học về Quản lý và giám định cổ vật có địa bàn học thực tế khá rộng, các bảo tàng có nội dung và loại hình phù hợp, các di tích lịch sử văn hóa - những nơi đang diễn ra hoạt động lưu giữ, trưng bày cổ vật đều có thể được lựa chọn để triển khai học thực tế cho sinh viên. Mục đích đặt ra là tạo điều kiện cho người học “mục sở thị” các loại hình cổ vật quý hiếm trong và ngoài nước. Thời gian gần đây, được sự phối hợp nhiệt tình của các nhà sưu tập tư nhân, Khoa Di sản văn hóa còn thực hiện biện pháp mới là “đưa cổ vật vào giảng đường”, khắc phục tình trạng “dạy chay, học chay” hoặc tổ chức học thực tế, đưa sinh viên tới học tập tại tư gia của các nhà sưu tập cổ vật.
Hiện nay, việc học thực tế của sinh viên Khoa Di sản văn hóa thường được tổ chức tại các bảo tàng như Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bảo tàng Phòng không - Không quân, Bảo tàng Công binh, Bảo tàng Biên phòng...; các di tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu như Đền Ngọc Sơn, Chùa Trấn Quốc, Chùa Kim Liên, Đình Chèm, Di tích chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ chủ tịch... Về cơ bản, các buổi học được giảng viên chủ động tổ chức phù hợp với lịch trình môn học, trên cơ sở mối quan hệ và sự đồng thuận của các cơ quan; tuy nhiên nếu có điều kiện thì sẽ kết hợp cùng với các hoạt động, sự kiện văn hóa tại bảo tàng, di tích như khai mạc triển lãm, trưng bày chuyên đề, các buổi giao lưu, gặp gỡ nhân chứng lịch sử, các buổi thuyết trình khoa học, nói chuyện chuyên đề, chiếu phim tư liệu...
2.2. Học thực tế thông qua các chuyến tham quan do Trường, Khoa, tập thể lớp tổ chức
Theo chương trình đào tạo đã được hoạch định, sinh viên Khoa Di sản văn hóa trong quá trình học tập tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội sẽ được tạo điều kiện về thời gian và cấp một phần kinh phí nhất định để tổ chức 1-2 chuyến tham quan trên phạm vi cả nước. Đây là cơ hội để Khoa có thể kết hợp, lồng ghép nội dung, tổ chức cho sinh viên vừa giải trí một cách tích cực, vừa học tập thực tế phục vụ các môn học chuyên ngành.
Việc tổ chức cho sinh viên học thực tế tại các tỉnh thành trong cả nước rất được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban chủ nhiệm Khoa, có giảng viên trực tiếp phụ trách, quản lý và thường được thiết kế dưới hình thức của một chuyến tham quan với sự kết hợp các yêu cầu vừa học vừa chơi, đảm bảo sự nghiêm túc, không khí hòa đồng vui tươi và tính an toàn cho mọi thành viên tham gia. Điểm đến được ưu tiên lựa chọn là các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh nổi tiếng của cả nước, bảo tàng trên địa bàn tỉnh, thành phố... thuận tiện cho hành trình chuyến đi. Có thể kể đến một số “tour du lịch” lý thú, thường được áp dụng cho các lớp sinh viên Khoa Di sản văn hóa như:
- Tham quan - học thực tế tại di tích chùa Tam Thanh, Nhị Thanh – Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn
- Tham quan - học thực tế tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam – Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên - Bảo tàng Quân khu I - Khu du lịch Hồ núi Cốc
- Tham quan - học thực tế tại Bảo tàng tỉnh Hải Phòng - Đình Hàng Kênh - Bảo tàng Quân chủng Hải quân
- Tham quan - học thực tế tại Khu di tích danh thắng Yên Tử - Di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc - Đền Chu Văn An
- Tham quan - học thực tế tại Vịnh Hạ Long, Nhà trưng bày Cửa Vạn, Bảo tàng Bạch Đằng, bãi cọc Bạch Đằng và các di tích có liên quan...
Tham quan - học thực tế mang lại lợi ích nhiều mặt, sinh viên được bồi dưỡng tình yêu quê hương - đất nước, nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức tập thể, tăng cường vốn hiểu biết xã hội cho các cá nhân, có cơ hội áp dụng lý luận vào thực tiễn, học hỏi, mở rộng quan hệ, giao lưu với các thế hệ cựu sinh viên, hiểu rõ hơn tương lai nghề nghiệp và vị trí công tác sau này. Bởi vì, sau quá trình đào tạo 55 năm của Khoa Di sản văn hóa, cho đến nay, tại các cơ quan như bảo tàng, các di tích và danh lam thắng cảnh trên phạm vi cả nước..., đều có sự hiện diện của những cán bộ đã từng học tập tại Khoa Di sản văn hóa, rất nhiều cựu sinh viên của Khoa đã và đang thành đạt trong công tác, đảm trách những vị trí quan trọng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương…
Có thể nói, các chuyến tham quan với mục đích học thực tế đã trở thành hoạt động thường niên được Khoa Di sản văn hóa tổ chức cho sinh viên. Nhiều chuyến đi đã trở thành bài học bổ ích, gây ấn tượng và để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng các thế hệ thầy và trò Khoa Di sản văn hóa. Bên cạnh đó, trong những điều kiện có thể cho phép, tập thể các lớp nếu đạt được sự nhất trí quyết tâm cũng có thể tự túc kinh phí để tổ chức các chuyến tham quan - học tập thực tế. Tuy nhiên, các chuyến đi nhất thiết phải có sự tham gia của giảng viên trong Khoa, đạt được các yêu cầu đặt ra và đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người.
2.3. Học thực tế trong quá trình thực tập nghiệp vụ tại các cơ quan trong ngành Di sản văn hóa
Cũng như các khoa chuyên ngành khác của Trường Đại học văn hóa Hà Nội, theo chương trình đã được thiết kế, sinh viên Khoa Di sản văn hóa sẽ có 2 đợt thực tập, đợt 1 có thời gian 4 tuần vào năm thứ 3; đợt 2 – thực tập tốt nghiệp có thời gian 12 tuần vào năm thứ 4 (8 tuần đối với sinh viên viết khóa luận tốt nghiệp). Theo Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, sinh viên được chia thành các đoàn, có giảng viên phụ trách, đến thực tập tại các thiết chế văn hóa - các cơ quan trong ngành mà Khoa đã thiết lập mối quan hệ và nhận được sự hợp tác, giúp đỡ trong quá trình đào tạo. Về cơ bản, sinh viên Khoa Di sản văn hóa có thể thực tập tại các cơ quan như Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bảo tàng, ban quản lý di tích, phòng Văn hóa - Thông tin... Kết thúc đợt thực tập, sinh viên sẽ nhận được điểm số trên cơ sở kết hợp đánh giá của cơ sở thực tập và giảng viên phụ trách.
Thực tập nghiệp vụ tại các cơ quan trong ngành cũng có thể coi là một hình thức học thực tế mang tính toàn diện và ở mức độ cao của sinh viên Khoa Di sản văn hóa. Trong thời gian thực tập, sinh viên được vận dụng kiến thức đã được trang bị vào thực tế hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, tập dượt làm người cán bộ với vị trí công tác phù hợp với chuyên ngành đào tạo, nhận được sự giúp đỡ, chỉ bảo, sự “đào tạo”, tập huấn, “dắt tay chỉ việc” của đội ngũ cán bộ tại các cơ quan - các cơ sở tiếp nhận thực tập.
Việc thực tập của sinh viên về cơ bản sẽ được thực hiện theo đúng theo nội dung đã được xác định. Tuy nhiên, nội dung này có thể được kết hợp một cách hợp lý với nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan tiếp nhận thực tập trong từng thời điểm cụ thể. Điều này tạo ra khả năng thỏa mãn nhu cầu của cả hai phía (Khoa Di sản văn hóa và cơ quan tiếp nhận thực tập) trong quá trình đào tạo cũng như thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, sinh viên được tổ chức thực tập theo đúng lịch trình với đầy đủ các yêu cầu đặt ra. Cách làm này đã được áp dụng trong một số đợt thực tập của sinh viên Khoa Di sản văn hóa, tiêu biểu có thể kể đến như:
- Sinh viên Khóa 20 thực tập tại Viện Khảo cổ (Khai quật Di tích Hoàng thành Thăng Long)
- Sinh viên Khóa 21 thực tập tại Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Bắc Giang (Kiểm kê di vật, cổ vật tại các di tích lịch sử - văn hóa)
- Sinh viên Khóa 22 thực tập tại Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Hải Dương (Điều tra di sản văn hóa phi vật thể và thiết chế văn hóa - thông tin)
- Sinh viên Khóa 23 thực tập tại Bảo tàng tỉnh Hưng Yên (Kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể)…
Ngoài nội dung thực tập mang tính chuyên môn, nghiệp vụ, sinh viên còn được làm quen với môi trường làm việc, kỷ luật lao động để rèn luyện tác phong, thái độ, ý thức tổ chức, cũng như hòa mình vào các sinh hoạt Đoàn thể như hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn, tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại cơ quan.
Nhìn chung, với sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các cơ quan trong ngành, Khoa Di sản văn hóa đã và đang tổ chức nghiêm túc, có hiệu quả các đợt thực tập - học thực tế cho sinh viên, đáp ứng nhu cầu đặt ra trong quá trình đào tạo. Đây cũng là cơ hội cho đội ngũ giảng viên cập nhật kiến thức, cọ xát với thực tế công tác ngành để không ngừng trau dồi tri thức, nâng cao khả năng chuyên môn, cũng như lắng nghe, tiếp nhận ý kiến phản hồi khách quan từ cơ sở thực tập trong việc đánh giá về sinh viên - sản phẩm đào tạo của Khoa.
3. Nâng cao hiệu quả việc học thực tế của sinh viên Khoa Di sản Văn hóa trong bối cảnh hiện nay
Trước xu thế phát triển chung của sự nghiệp giáo dục, việc triển khai hoạt động đào tạo theo phương thức tín chỉ đã được Trường Đại học Văn hóa Hà Nội chính thức thực hiện từ ngày 12/12/2012. Khoa Di sản Văn hóa cũng tích cực thực hiện các công việc cần thiết để phục vụ cho hoạt động đào tạo theo phương thức mới như xây dựng chương trình, đề cương chi tiết môn học, biên soạn bài giảng. Trong đó, hình thức học thực tế vẫn tiếp tục được coi trọng và khẳng định vai trò, các môn học đều dành thời lượng nhất định cho tổ chức học thực tế cho sinh viên để đảm bảo và nâng cao chất lượng giảng dạy.
Hiện nay, hội nhập vào cộng đồng quốc tế và khu vực đã trở thành một xu thế tất yếu xét trên phương diện quốc gia cũng như đối với từng ngành, từng lĩnh vực cụ thể của đời sống xã hội. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - kỹ thuật, sự lan truyền với tốc độ nhanh và đa dạng của mạng thông tin toàn cầu đòi hỏi mỗi cá nhân phải có sự nỗ lực để phù hợp với nhịp sống hiện đại, cập nhật trong quá trình giao tiếp với cộng đồng cũng như có thể thích ứng với kỹ năng, công nghệ mới. Đây cũng là nhiệm đặt ra đối với Trường Đại học Văn hóa Hà Nội nói chung, Khoa Di sản văn hóa nói riêng trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng được các yêu cầu tác nghiệp của ngành Di sản văn hóa. Bên cạnh đó, việc triển khai đào tạo theo phương thức tín chỉ cũng có những đặc điểm riêng, có nhiều khác biệt so với đào tạo theo niên chế trước đây. Do đó, trong bối cảnh hiện nay, việc tổ chức học thực tế cho sinh viên cần quan tâm, chú ý một số vấn đề:
- Theo phương thức đào tạo tín chỉ, lịch trình giảng dạy các môn học đã được sắp xếp từ đầu học kỳ, mang tính cố định, không thể thay đổi. Để có thể đảm bảo tổ chức học thực tế cho sinh viên, Khoa Di sản văn hóa, các giảng viên phải thiết lập mối quan hệ - liên hệ thường xuyên, gắn kết hơn nữa với các cơ quan, các cán bộ nghiệp vụ để việc tổ chức học thực tế cho sinh viên được thuận lợi, đáp ứng các yêu cầu và trùng khớp với thời khóa biểu môn học.
- Lớp môn học chỉ tồn tại trong thời gian một học kỳ, có nhiều đặc điểm riêng về cơ cấu tổ chức, tính tập thể, mối quan hệ giữa các thành viên... Trong quá trình giảng dạy, giảng viên phải chủ động, nỗ lực nhiều hơn trong công tác quản lý cũng như khuyến khích mỗi cá nhân sinh viên tích cực tham gia vào các hoạt động học tập mang tính tập thể, để có thể thực hiện tốt việc trao truyền kiến thức cũng như tổ chức cho sinh viên học thực tế đạt hiệu quả.
- Trong quá trình tổ chức các buổi học thực tế, để nâng cao hiệu quả nhận thức cũng như rèn luyện kỹ năng, ngoài việc khuyến khích các hoạt động quan sát, lắng nghe, học tập kinh nghiệm ... giảng viên cần chú ý kết hợp khéo léo các dạng bài tập thực hành, các hình thức “nhập vai” để sinh viên có thể tập dượt, thử nghiệm tham gia vào quá trình hoạt động nghiệp vụ, tự trải nghiệm, khám phá, sáng tạo trong hoạt động để tăng hứng thú cho buổi học, tự kiểm nghiệm tri thức, biến quá trình đào tạo thành tự đào tạo theo đúng tinh thần của giáo dục đại học.
- Lớp khóa học tồn tại trong 4 năm học, tuy nhiên sự ổn định và mối quan hệ gắn kết giữa các thành viên... có nhiều khác biệt so với hình thức đào tạo theo niên chế. Do đó, cần đề nghị Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, các phòng chức năng xem xét, tạo điều kiện về thời gian cũng như mức kinh phí phù hợp để Khoa Di sản văn hóa có thể tổ chức nhiều về số lượng, tốt hơn về chất lượng các chuyến tham quan - học thực tế cho các lớp, tạo không khí học tập sôi nổi, củng cố tinh thần tập thể và sự đoàn kết, nhất trí trong nội bộ sinh viên.
Tóm lại, trong quá trình đào tạo của Khoa Di sản văn hóa, tổ chức học thực tế cho sinh viên là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, đã và đang được áp dụng một cách hiệu quả, phù hợp với yêu cầu của từng thời kỳ. Vượt khỏi địa giới giảng đường - lớp học, học thực tế mở ra cho sinh viên điều kiện thuận lợi để gắn kết lý luận với thực tiễn, khả năng tiếp xúc trực tiếp với đối tượng nghiên cứu cũng như cơ hội quý để tập dượt kỹ năng nghiệp vụ.
Xin được dừng bài viết bằng một lời kết có ý nghĩa mở với việc trích dẫn nguyên văn một câu châm ngôn bằng tiếng Anh:
“I hear and I forget,
I see and I remember,
I do and I understand,
I create and my mind opens,
I innovate and the world opens.”
Có thể dịch là:
Tôi nghe và tôi quên,
Tôi nhìn và tôi nhớ,
Tôi làm và tôi hiểu,
Tôi sáng tạo và trí tuệ khai sáng,
Tôi đổi mới và thế giới mở ra trước mắt.
Tài liệu tham khảo
1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Khóa VIII, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1998.
2. Luật Di sản Văn hóa năm 2001 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 (2009), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.
3. Luật Giáo dục (được sửa đổi, bổ sung năm 2009) (2009), Nxb. Tư pháp, Hà Nội.
4. Luật Giáo dục Đại học (Ban hành ngày 18/06/2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013).
5. Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo Bảo tàng học ở Việt Nam (2003), Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội - Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam - Trường Cao đẳng Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội.
6. Quy định về đào tạo tín chỉ ở Trường Đại học Văn hóa Hà Nội (2012), Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Hà Nội.

Tác giả bài viết: ThS Phạm Thu Hằng (Khoa Di sản văn hóa - Trường ĐHVH HN)

Close