THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẤY DANH SÁCH TÀI KHOẢN SINH VIÊN VÀ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ NĂM HỌC 2015-2016

Thứ năm - 27/08/2015 00:10


Tiến tới việc thu học phí, các loại tiền sinh viên được nhận như học bổng, chế độ chính sách,miễn giảm học phí... được chuyển qua số tài khoản. Khoa Di sản văn hóa yêu cầu Ban cán sự các lớp lập danh sách số tài khoản của sinh viên  trên bảng exel theo mẫu sau:
                                   DANH SÁCH SỐ TÀI KHOẢN SINH VIÊN LỚP…….
           
Mã SV Họ và tên Ngày sinh Số tài khoản Tên ngân hàng,
chi nhánh
Số Chứng minh
nhân dân
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Ghi chú: - Sinh viên lấy số TK theo thẻ sinh viên đã được mở tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Thanh Xuân và xếp theo danh sách lớp
- Ban cán sự lớp nộp về Văn phòng khoa (cho Cô Lệ) trước ngày 10/9/2015
- Sinh viên đọc Thông báo về việc đóng bảo hiểm y tế trên trang web của nhà trường

Tác giả bài viết: Trần Thị Lệ

Close