Thông báo sinh viên khoa Di sản văn hóa được nhận trợ cấp xã hội

Thứ năm - 09/04/2015 23:13


*Thời hạn: Từ ngày 3/4/2015 đến ngày 15/4/2015
*Lưu ý: 
+ Chỉ nhận số tài khoản ngân hàng BIDV theo thẻ sinh viên
+ Viết rõ số tài khoản ngân hàng
+ Những sinh viên đã có số tài khoản trong danh sách kiểm tra lại thông tin và ký xác nhận
+ những sinh viên đã có số tài khoản trong danh sách mà tài khoản đã thay đổi hoặc có sự sai sót thì sửa lại vào mục ký tên, sau đó ký tên vào dưới tài khoản được sửa
+ Do thủ tục chi trả được thông qua tài khoản nên phòng CTSV không chịu trách nhiệm giải quyết những trường hợp đăng ký số tài khoản muộn
 * Danh sách sinh viên thuộc diện nhận trợ cấp xã hội:
STT Họ và tên Lớp Đối tượng Số tiền/6 tháng Số tài khoản Ký tên
1 Dương Tuấn Đạt BT31A DTVC 840.000 21210000211763
Ngân hàng BIDV, chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội
 
2 Khổng Thị Duyên BT31A VKHT 600.000 22210000574548, Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Thanh Xuân, Hà Nội  
3 Phùng Văn Sinh BT31B Vùng 135 840.000 22210000574502, Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Thanh Xuân, Hà Nội  
4 Hoàng Thị Lý Yêin BT31B Vùng 135 840.000 21210000211541, Ngân hàng BIDV, chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội  
5 Đỗ Thị Thùy Dung BT31B VKHT 600.000 21210000211523, Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội  
6 Nguyễn Thị Hiếu BT34 Vùng 135 840.000 22210000675797, Ngân hàng BIDV, chi nhánh Thanh Xuân, Hà Nội  
7 Hoàng Thị Thúy QLDS1 DTVC 840.000 22210000687206, Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Thanh Xuân, Hà Nội  
8 Ngân Thị Hương QLDS1 Vùng 135 840.000    

 

Close